www.JozwikOptyk.Suwalki.pl

 OPTOMETRYSTA - ORTOPTYSTA - OPTYK - Tel. 579 630 879

Michał Jóźwik - optometrysta, ortoptysta

 

Od dzieciństwa związany z ochroną wzroku.

 

Zajmuję się diagnozowaniem i kompensacją wad wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, rehabilitacją wzroku oraz badaniem zeza, niedowidzenia i prawdiłowego widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

 

Jako specjalista pierwszego kontaku w przypadku problemów z widzeniem, oceniam pracę narządu wzroku, wykonuje niezbędne pomiary, zlecam pomoce wzrokowe (w tym korekcję pryzmatyczną), ćwiczenia usprawniające prawidłowe widzenie.

 

 

Odbyte staże m.im.

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika okulistyki;

Centrum medyczne Łodzianin; 

 

 

Posiadam wiedzę potwierdzoną dyplomem z zakresu optyki okularowej oraz dostępnych na rynku nowoczesnych rozwiązań konstrukcji soczewek okularowych.

Z zamiłowania i wykształcenia również jestem pedagogiem. Wiedza zdobyta w tym zakresie pozwala znacznie poprawić proces komunikacji oraz pracy z dziećmi.

 


Grażyna Jóźwik - optyk okularowy wykwalifikowany

 

 

Od ponad 50 lat związana z optyką okularową.

Założycielka czynnie uczestnicząca w funkcjonowaniu oraz ciągłym rozwoju firmy.

 

 

 

 

Jako dyplomowany optyk jest osobą odpowiedzialną za pomoc w doborze odpowiedniej oprawy okularowej, konstrukcji soczewek okularowych i uszlachetnień oraz wykonanie okularów na podstawie recepty od okulisty lub badań wykonanych przez optometrystę.

Udziela również pomocy w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy uszkodzonych okularów.