Michał Jóźwik

Michał Jóźwik - optometrysta, ortoptysta

Od dzieciństwa związany z ochroną wzroku. Zajmuję się diagnozowaniem i kompensacją wad wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, rechabilitacją wzroku oraz badaniem zeza u dzieci i dorosłych. 

Jako specjalista pierwszego kontaku w przypadku problemów z widzeniem, moim zadaniem jest ocena pracy narządu wzroku, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, zlecenie pomocy wzrokowych, ćwiczeń usprawniających oraz w razie potrzeby skierowanie pacjenta do innego specjalisty.

 

Odbyte staże m.im.

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika okulistyki;

Centrum medyczne Łodzianin; 

 

Jako dyplomowany optyk okularowy posiadam wiedzę z zakresu optyki okularowej oraz dostępnych na rynku nowoczesnych rozwiązań konstrukcji soczewek okularowych. 

Z zamiłowania i wykształcenia również pedagog. Wiedza zdobyta w tym zakresie pozwala znacznie poprawić proces komunikacji oraz pracy z dziećmi.